tarbatuoigus@gmail.com
Tartu
+372 53 420 760

Tarbatu Õigusbüroo alustas oma tegevust sügisel 2020. Selle lühikese ajaga oleme saanud aidata ja konsulteerida päris mitmeid inimesi erinevates probleemsituatsioonides. Lahendamisel on olnud pärandiküsimused, kutsetunnistusega seotud küsimused, kinkelepingu kui tasuta võõrandamise lepingu erisusest tulenevad võimalused, müügilepingu eseme puudustega seotud vaidlusküsimused. 

 Tarbatu Õigusbüroo teemavaldkonnad jagunevadki järgmiselt: võlaõigus, sh lepinguõigus ja lepinguvälised suhted, äriõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, haldusõigus – kokkuvõttes kõik vaidlused ja küsimused, mis tulenevad inimestevahelistest (vahel ka inimese ja riigi vahelistest) suhetest. 

Mõlemad asutajad on arvamusel, et nad ei taha olla lihtsalt üks õigusbüroo – nad soovivad pakkuda oma klientidele midagi, mida nad mujalt saada ei pruugi. Soovime, et meie esindamisel toimuv õigusvaidlus ei viiks mitte ainult võiduka tulemuseni, vaid et ka kogu protsess oleks kliendi jaoks üllatavalt meeldiv: võimalikult väike aja ja rahakulu ning stressivaba menetlus. Kuna meie kummagi jaoks ei ole õigusbüroo põhitegevusalaks, saame edukalt keskenduda mitte kasumi, vaid kliendi rahulolu maksimeerimisele.

Oleme avatud erinevateks koostöösuheteks õigusvaldkonna kolleegidega nii individuaaltasandil kui ka juriidiliste isikute tasandil ehk teisisõnu oleme valmis ka erinevate õigusbüroodega koostööd tegema. Lisaks soovime tulevikus koostööd teha nii Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liiduga, Tartu Ülikooliga kui ka Tallinna Ülikooliga nii õigusvaldkonna teadusuuringute kui ka üliõpilaste praktika kontekstis.

Vaatamata sellele, et Tarbatu Õigusbüroo tegevuskohaks on Tartu, ei tähenda see seda, et õigusbüroo klientideks on ainult Tartu, Tartumaa või Lõuna-Eesti elanikud. Kaugel sellest – tänases olukorras, kus videokõned, zoomi koosolekud, pikad meili- ja telefonivestlused on uus normaalsus, et ole ka Tarbatu Õigusbüroole vahet, kus täpsemalt nende klient parasjagu asub. Seega on oodatud inimesed Kõpu poolsaarelt kuni Mustveeni või Haapsalust kuni Narvani (või nagu tuntud salm ütleb: “Peipsi äärest Saaremaani, Läti piirist mereni”) ühendust võtma, kui ootab lahendamist mõni juriidiline küsimus. Tasub mainimist, et lisaks eesti keelt emakeelena kõnelevatele klientidele on oodatud nii vene kui ka inglise keelt kõnelevad inimesed. Kuna Tarbatu Õigusbüroo hinnad on tõenäoliselt ühed oma valdkonna soodsamad, siis julgustame ka vahetusüliõpilasi, kes on Eestisse tulnud haridust omandama, meie poole oma murega pöörduma – teame, et võõras keskkonnas, kultuuriruumis ja kohalikku keelt mitte osates võib asjaajamine olla päris keeruline kui mitte võimatu.

Kokkuvõtteks, oleme väga motiveeritud Teid aitama õigusalases küsimuses või asjaajamises, kindlasti leiame koos lahenduse!

“On väga lihtne rääkida juttu, mis kõigile meeldib. Palju raskem on rääkida juttu, mis on tõde!” (Lennart Meri)