tarbatuoigus@gmail.com
Tartu
+372 53 420 760

Aitame olukorras, kus olete õiguslikus vaidluses kohaliku omavalitsuse või riigiasutusega. 

Näiteks vajate abi olukorras, kus teie ehitusloa taotlusest on keeldutud või soovite vastupidiselt ise vaidlustada teie naabrusesse kavandatava hoone ehitamist. 

Haldusorgan võib isiku subjektiivseid õigusi piirata üksnes seaduse alusel. Haldusorganile on küll reeglina antud kaalutlusõigus tema pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel, kuid kaalutlusõiguse ulatus on seadusega piiratud. 

Kui leiate, et avaliku võimu kandja on teie õigusi rikkunud, saate esitada vaide või kaebuse halduskohtusse.

Kokkuvõttes, aitame olukordades, kus te ei ole rahul kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse otsusega (õiguslikult nimetatakse selliseid otsuseid haldusaktiks) teie suhtes või, kui te pole küll ise otsuse adressaat, kuid see omab teie heaolule märkimisväärset mõju.