tarbatuoigus@gmail.com
Tartu
+372 53 420 760

Aitame olukorras, kus vajate nõu perekondlike varaliste või isikuliste suhetega seonduvalt. 

Perekonnaõigus reguleerib abielu- ja perekonnasuhteid. Need on suhted, mis tulenevad abielust, sugulusest, lapsendamisest, vanemate kohustustest laste vastu või laste kohustustest vanemate ees. 

Vajadus õigusabi järele tekib eelkõige abielust või sugulusest tekkivate varaliste õiguste ja kohustuste väljaselgitamisel. Sagedaseks vaidluse objektiks on alaealisele lapsele makstav elatis, mida vanem peab maksma eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Lapsega koos elav vanem peab elatist kasutama lapse huvides. Tihti toimub vaidlus ka selle üle, millal on täiskasvanud inimesel õigus saada abikaasalt või sugulastelt ülalpidamist või millal on keegi ise ülalpidamise andmiseks kohustatud.

Kokkuvõtteks, aitame olukordades, mis on seotud abielust ning põlvnemisest tulenevate suhetega.