tarbatuoigus@gmail.com
Tartu
+372 53 420 760

Aitame asjadega seotud õigusküsimustes.

Asjaõigused on omand (omandiõigus kui absoluutne asjaõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. Viimased annavad õiguse asja kasutamiseks, realiseerimiseks või eelisjärjekorras omandamiseks.

Õigusalast abi läheb eelkõige vaja seoses asjaõiguse tekkimise või üleandmisega, eriti ühise omandi korral. Harvad ei ole ka omandi või valduse kaitsega seotud õigusvaidlused.

Kokkuvõttes, aitame asjadega seotud õigusvaidlustes.